OPCW kan nog maand chemische wapens checken

De internationale organisatie die belast is met de vernietiging van de chemische wapens van Syrië, heeft maar tot het eind van deze maand voldoende geld voor de uitvoering van die taak. Zij zal op korte termijn meer geld moeten verzamelen om de vernietiging van de wapenvoorraden te kunnen betalen.

Dat blijkt uit een document van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) van vorige maand, dat persbureau Reuters heeft ingezien. De OPCW heeft tot nu toe ongeveer 10 miljoen euro bijeengebracht voor de vernietiging van de chemische wapens van Syrië. Het secretariaat van de organisatie schat dat de huidige financiële middelen toereikend zijn voor de werkzaamheden tot en met eind november, zo blijkt uit het document.