Feministen eisen meer slaap

Het feminisme is zo goed als dood en de vraag is gerechtvaardigd of het nieuwste inzicht van de vooruitstrevende dames daar veel aan zal veranderen. Maar niet te snel getreurd, eerst maar eens het nieuwe inzicht. Dat luidt dat vrouwen vooral meer moeten gaan slapen, willen ze vooruit komen in het leven.
De credits voor dit nieuwe inzicht gaan naar Arianne Huffington en Cindi Leive, hoofdredacteuren van respectievelijk The Huffington Post en Glamour. "De nieuwe feministische kwestie is slaap," aldus de dames in een soort feministisch manifest. "Willen vrouwen vooruit komen in dit land, dan moeten ze vaker gaan liggen en een dutje doen."
De twee dames zijn serieus. Amerikaanse vrouwen, zowel werkende moeders als alleenstaande vrouwen, kampen in toenemende mate met slaapgebrek. Ze zijn geneigd structureel genoegen te nemen met zes uur slaap, terwijl ze toch echt 7,5 uur of meer nachtrust nodig hebben. Zowel Huffington als Leive kan erover meepraten, zo bekennen ze. Huffington wijt het feit dat ze twee jaar geleden is ingestort, grotendeels aan slaapgebrek.
De gevolgen van te weinig slaap zijn rampzalig. We noemen: ziekte, stress en verkeersongelukken. Ook erg: je wordt er dik van. De twee vrouwen citeren een arts die hen verzekert dat slapen de beste manier is om af te vallen.
"Dames de keuze is aan ons. Willen we geëmancipeerde vrouwen zijn die ons leven bij de hand nemen, of willen we onszelf voortslepen als een soort zombies en onze oren laten hangen naar de armoedige ideeën van anderen?" De anderen, voor de goede orde, dat zijn de mannen.
De famous last words van het manifest zijn: sweet dreams.

Bron(nen):   The Huffington Post