‘Geef kwetsbare leerling voordeel van twijfel bij schooladvies’

Onderwijsorganisaties vinden dat scholen kwetsbare kinderen die in groep 8 zitten "het voordeel van de twijfel" moeten geven bij het schooladvies. "Het schooladvies is meer dan ooit bepalend voor de toekomst van deze kinderen", constateren de organisaties, waaronder de PO-Raad en de VO-Raad die de schoolbesturen vertegenwoordigen.

Door de coronacrisis zijn leerlingen twee periodes geconfronteerd met schoolsluitingen. Juist kinderen in kwetsbare posities worden hard getroffen. Hun achterstanden lopen sneller op, signaleren de organisaties uit het onderwijsveld.

Scholen geven voor 1 maart een advies aan hun groep 8-leerlingen. Dat advies is bepalend voor welk type middelbaar onderwijs een kind kan gaan volgen. In de periode nadat het advies is vastgesteld, krijgen kinderen een eindtoets. Het resultaat daarvan kan leiden tot bijstelling van het advies. Bij bijna 10 procent van de leerlingen gebeurt dat.

Ook dit jaar wil het primair onderwijs de eindtoetsen gewoon afnemen. Door de uitzonderlijke omstandigheden zou het resultaat dit jaar echter weleens kunnen tegenvallen. "Niet elk kind zal dit jaar optimaal zijn potentieel kunnen laten zien op de eindtoets, en dat geldt nadrukkelijk voor wie thuis niet de juiste ondersteuning kan krijgen", aldus de schoolbesturen.

"Het voorkomen van kansenongelijkheid is voor de PO-Raad een topprioriteit", zegt vicevoorzitter Anko van Hoepen. "De al bestaande kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen kunnen we niet in één keer dichten. Maar we roepen het primair onderwijs op juist dit jaar kansrijk te adviseren." Het voortgezet onderwijs wordt opgeroepen selectie uit te stellen, bijvoorbeeld door meer te werken met brede brugklassen. Dan wordt pas later besloten op welk niveau een scholier verder gaat.