Meerderheid Nederlanders vóór avondklok, maar tegen eenpersoonsvisite

Het was vooral het kabinet dat heel lang heel moeilijk deed over de avondklok. De Nederlander zelf heeft er niet zo'n problemen mee, blijkt uit een enquête. Waar we meer mee zitten is dat er maar één persoon op bezoek mag komen.

Zeventig procent van de meer dan 2200 mensen, die door I&O Research in opdracht van de NOS werden ondervraagd, is voorstander van de avondklok. Het draagvlak voor de eenpersoonsvisite is veel kleiner: slechts 47 procent is het eens met die maatregel.

Slechts 18 procent is expliciet tegen een avondklok, terwijl 39 procent zegt in de problemen te komen door de bezoekregel. 75 procent steunt het coronabeleid volledig of grotendeels en maar 7 procent van de respondenten vindt dat de lockdown moet worden beëindigd.

De tegenstanders van de lockdown stemmen relatief vaak Forum voor Democratie. Daarna volgen kiezers van de PVV en Partij voor de Dieren. Het zijn veel vaker mannen dan vrouwen en vaak jongeren tussen de 18 en 24 jaar.