Duitse bisschop treedt terug

Alle Duitse media brengen vandaag prominent dat de bisschop Walter Mixa is teruggetreden. Zowel Der Spiegel als de Frankfurter Allgemeine Zeitung als de Sueddeutsche Zeitung schrijven met zekere instemming over het vertrek van Mixa.
Eerder al meldde Welingelichte Kringen dat de geestelijke uit Beieren onder vuur lag, omdat werd gerefereerd aan zijn tijd als pastoor in het plaatsje Schrobenhausen waar hij destijds op kinderen zou hebben ingeslagen. Ook zou hij daar wel erg diep in de kas van het plaastelijke weeshuis hebben zitten graaien. Feit dat hij inmiddels bisschop van Augsburg was, kon hem niet uit deze netelige positie redden.
Zelf had Mixa deze misstappen vermoedelijk liever aan de goddelijke rechter voorgelegd - en dan op een later tijdstip - maar dat is hem niet vergund geweest en in de Duitse media werden de afgelopen weken harde noten over hem gekraakt.
Overigens is er in Duitsland bijzonder veel te doen om alle zaken waarmee de rooms-katholieke kerk in opspraak komt - veel meer dan in Nederland het geval is - en dat zou toch van doen kunnen hebben met het feit dat de rk-kerk in ons land veel meer als een marginaal verschijnsel wordt gezien. En in Duitsland als een machtig en aanzienrijk instituut.

Bron(nen):   Sueddeutsche Zeitung  Welingelichte Kringen