Doorberekening CPB: Partijprogramma’s zorgen voor meer koopkracht en groei

De meeste politieke partijen zorgen met de maatregelen uit hun verkiezingsprogramma's voor meer koopkracht voor burgers. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB), dat de plannen van tien partijen op hun eigen verzoek heeft doorgerekend. Met name bij de linkse partijen houden mensen meer over in hun portemonnee.

De plannen van de SP zorgen voor een koopkrachtstijging van 2 procent. De PvdA, D66 volgen met respectievelijk 1,8 en 1,2 procent. Bij GroenLinks, DENK en 50PLUS stijgt de koopkracht met 0,9 procent. Bij de VVD en de ChristenUnie (0,6 procent) en bij het CDA (0,4 procent) vallen de toenames nog kleiner uit. Alleen bij de SGP gaat de koopkracht niet vooruit. Bij ongewijzigd beleid gaat het CPB overigens uit van een lichte daling.

De meeste verkiezingsprogramma's zorgen voor een hogere economische groei. Die van VVD, D66 en PvdA scoren op dat vlak het hoogst, met een gemiddelde groei van 1,9 procent in de komende vier jaar. De plannen van CDA en SP resulteren volgens het CPB in een groei van 1,7 procent. Die van de SGP en de ChristenUnie zorgen voor een groei van 1,5 procent, evenveel als bij voortzetting van het huidige beleid.