Moet je beter worden van je vrienden?

Inzake vriendschap kun je de vraag of je beter van iemand wordt beter achterwege laten. We leven volgens de filosoof Todd May in een tijdperk waarin economische vraagstukken domineren, maar met deze geestesgesteldheid mogen we onze vriendschappen niet belasten. Vriendschap is geen zaak van winst of verlies - nee, hier dient onbaatzuchtigheid de boventoon te voeren. 
May voert Aristoteles op, die 3 soorten vriendschap onderscheidde: vrienden waarmee je voor je plezier omgaat, vrienden waar je iets aan hebt en echte vriendschap. Categorie 1 dient zich vooral aan in je jonge jaren, categorie 2 is van alle tijden en van alle leeftijden. Maar categorie 3 is het echte werk. Hier komt geen kosten- en batenanalyse aan te pas en echte vriendschap is te mooi om te laten vernielen door het economische discours dat in deze tijd nogal eens opklinkt. 
Om plaats te maken voor vriendschap in je leven, moet je je volgens May dus eigenlijk buiten deze tijd stellen - om open te staan voor iets dat helemaal niets oplevert, maar dat je wel iets moois geeft.

Bron(nen):   The New York Times