God heeft baat bij een stevige recessie

Boven het bureau van econoom Daniel Hungerman van de University of Notre Dame hangt een grafiek met daarop twee lijnen. De ene gaat op en neer en laat de ontwikkeling zien van het nationaal product. De andere gaat neer en op en toont het kerkbezoek in de VS. En ja: ze reageren perfect op elkaar: recessie op de markten betekent volle kerken, en andersom.
Maar een vraag die misschien wel interessanter is - ook voor ongelovigen - levert economische tegenspoed ook meer hardliners op, ofwel fundamentalisten?
Waarschijnlijk niet, denkt Newsweek. Het lijken niet de werklozen te zijn die naar de kerk te gaan. Die zitten thuis op zondag voor de TV. Het zijn de gegoede burgers, die zich kennelijk zorgen maken om de wereld om hen heen en steun zoeken bij elkaar. En inderdaad: misschien ook bij god.
En overigens: omhoog of omlaag, het kerkbezoek in de VS ligt boven de 40 procent. En dat is in onze Europese ogen bijzonder hoog.

Bron(nen):   Newsweek