Mailen met overledenen: een nieuwe vorm van rouwverwerking

Vandaag is het Allerheiligen, een katholieke feestdag die gevierd wordt in België, Frankrijk, Spanje en delen van Duitsland. Morgen is het Allerzielen en worden alle overledenen herdacht. Graven werden schoongemaakt en getooid met chrysanten. Maar er zijn ook andere manieren om het contact met overledenen te behouden. Dierbare overledenen blijven tegenwoordig vaak dichtbij. Niet alleen via huisaltaren, maar ook door het schrijven van briefjes, e-mails of het maken van een speciale in memoriam website.

Het Centrum voor Thanatologie van de Radboud Universiteit Nijmegen richt zich op de wetenschappelijke studie van de omgang met en voorstellingen over sterven, dood en rouw. Eric Venbrux, hoogleraar Antropologie doet onderzoek naar veranderende rouwrituelen: 'In diverse niet-westerse culturen kent voorouderverering een lange traditie. Het aanroepen van overleden verwanten is gebaseerd op de overtuiging dat de geesten van de doden het lot van de levenden beïnvloeden. Communicatie met de overledenen zien we ook meer en meer in onze cultuur. Tegenwoordig proberen rouwenden ook contact te houden met de overledene. Het enkele feit dat ze als het ware in gesprek kunnen gaan met de overledene, is voor velen een grote steun bij de verwerking.'

Bron(nen):   Radboud Universiteit