Is de doodstraf echt barbaars?

Is de doodstraf echt achterhaald, schandeling en een teken van een beschavingsachterstand? Evolutionair pyscholoog Gad Saad vindt van niet. Hij betoogt dat in onze hersenenpan van oudsher een dringende behoefte zit aan wraak. Dat verlangen is heel menselijk en inherent aan ons mensen zijn, zegt Gad Saad.
Je moet dat verlangen naar wraak in allerlaatste instantie ook laten doorlopen tot de dood, vindt Gad Saad.
Hij behandelt alle argumenten die er zijn tegen de doodstraf en keurt deze allemaal af.
Een greep:
1. Er worden ook onschuldigen gedood. Antwoord: met betere technieken, met name DNA, moet worden gegarandeert dat de goede hangt
2. Daders hadden vaak een nare jeugd. Antwoord: miljoenen die een nare jeugd hadden, gaan toch niet uit moorden en verkrachten. Er is zoiets als de vrije wil
3. De doodstraf wordt vaker opgelegd aan zwarten dan aan blanken. Antwoord: voor zover dat ten onrechte is, zie 1.
En als je de hele argumentatie wilt zien: volg de link

Bron(nen):   Psychology Today