Een apart beroep: menselijk proefkonijn

De farmaceutische industrie test nieuwe medicijnen op gezonde vrijwilligers om na te gaan of er bijwerkingen zijn. Ze zeggen dat ze daarbij uitgaan van strikte regels en protocollen en zo min mogelijk risco´s nemen.

Sommige proefpersonen doen echter niets anders en leven van de inkomsten van deze proeven. Volgens Roberto Abadie, antropoloog, kan dat gevaarlijk zijn, omdat de bedrijven vaak niet weten dat de proefpersoon ook nog deelneemt aan andere trials. Er is geen centraal register van wie aan welke proeven heeft deelgenomen. Mensen krijgen zo tal van chemische stoffen in hun lichaam en niemand weet wat het effect van de interacties over 20 jaar zal zijn.

De inkomsten varieren naargelang de omstandigheden. Soms moet je bv. opgenomen worden in een ziekenhuis en word je onderworpen aan allerlei tests: dat levert meer op dan het thuis slikken van een pil waarvan weinig bijwerkingen verwacht worden. In Amerika kun je wel $ 20.000 per jaar verdienen met gemiddeld 10 trials per jaar. Meestal zijn de mensen die hieraan deelnemen arme zwarte Amerikanen of Latino´s. Verder worden er ook steeds vaker proeven uitgevoerd in ontwikkelingslanden.

Af en toe gaat er wat mis, maar dan gaat het ook flink mis. In 2006 raakte in Engeland een vrijwilliger in coma en 5 anderen werden ernstig ziek.

Bron(nen):   BBC News