Waarom de rijken gemener zijn en de ouderen rechtser

In het algemeen gaat een lagere sociaaleconomische status samen met meer pro-sociaal gedrag, zoals vrijgevigheid, betrouwbaarheid en behulpzaamheid. Uit recent onderzoek blijkt dat armere mensen ook meer empathie tonen en dat zou wel eens kunnen verklaren waarom ze aardiger zijn voor anderen. Rijken hebben meer macht en meer controle over hun leven. Zij houden minder rekening met de gevoelens van anderen. Hoe lager op de sociale ladder, hoe meer je anderen nodig hebt om te overleven.

Betekent dit dat het aangeleerd gedrag is? Of schoppen de harteloze egocentrische botteriken het verder in onze maatschappij? Nee, als je arme mensen laat geloven dat ze rijk zijn, gaan ze zich ook als rijken gedragen. Dat zou ook kunnen verklaren waarom een aardige collega die promotie maakt, vaak een stuk minder aardig wordt of waarom mensen rechtser en individualistischer worden naarmate ze ouder worden (en hoger klimmen op de sociale ladder).

Bron(nen):   The Guardian