Misverstanden over angsten en angststoornissen ontkracht

Het moeilijkste aan lijden aan angsten of een angststoornis is misschien wel dat mensen je niet goed begrijpen, schrijft de Huffington Post. Hier een lijstje met de grootste misverstanden over angst: Angstige mensen zijn zwak - Angsten kunnen voortkomen uit bezorgdheid en vrees, maar komen volgens psychologen ook vaak voort uit wrok en spijt Het valt allemaal wel mee met die angsten - Integendeel, angsten en angstoornissen kunnen leiden tot depressie en verslaving. Angstige kinderen, volgens psychiater Baker niet de zwaksten onder de groep, doen er vaak niet zoveel aan juist omdat ze denken dat het allemaal wel meevalt. Meestal beginnen ze er niet over, waardoor het niet minder wordt Het komt niet zoveel voor - Juist wel, ongeveer 18% van de Amerikaanse bevolking heeft er last van Het komt door een slechte jeugd - Hoewel opgedane ervaringen invloed kunnen hebben op hoe je met angst en paniek omgaat, zijn de twee niet per se gerelateerd. Je kunt een prima jeugd hebben en toch een angststoornis, of andersom. Bij angst is het sowieso goed om op het hier en nu te focussen en niet op het verleden Mensen met angsten moeten gewoon vermijden waar ze bang voor zijn -Maar vermijden is niet zo'n goede strategie. Hoe meer je dat doet, hoe erger het wordt. Mensen met een fobie bijvoorbeeld, baseren hun angst meestal op 1 negatieve ervaring met datgene waar ze bang voor zijn. Je kunt dan, volgens deskundigen, het beste een spin of een slang opzoeken en er een positieve ervaring van maken Het gaat vanzelf wel over - nee, en  juist kinderen en tieners moeten ervoor behandeld worden voordat het later tot een depressie leidt Ontspannen met een drankje zal wel even helpen - misschien heel even maar op de lange termijn kan dit leiden tot verslaving en alcohol versterkt angst soms juist. Uit onderzoek blijkt dat 13% van mensen die dronken of andere middelen gebruikten dit deden om van hun angsten af te komen Angst komt door een trauma - Chronische angsten komen door meer dan van 1 nare ervaring en er is ook een genetische link met angsstoornissen Je kunt toch niets doen voor iemand die bang is - Jawel, je kunt vragen wat je kunt doen om diegene zich beter te laten voelen. De angstige persoon heeft er waarschijnlijk baat bij als de ander empathisch is, zodat niet tegen de angst gevochten hoeft te worden, wat het erger maakt

Bron(nen):   Huffington Post