Gelijke kansen voor allochtonen: KULeuven adviseert huiswerk af te schaffen

De KU Leuven adviseert het huiswerk af te schaffen. Dat is vooral in het voordeel van allochtone kinderen.

Uit een onderzoek dat de universiteit deed bleek dat het opleidingsniveau van de moeder bepalend is voor het succes van de leerling op school. In Brussel heeft 60% van de Arabische en Berberse en meer dan 70% van de Turkse moeders de middelbare school niet afgemaakt.

Kinderen hebben een grotere kans van slagen wanneer zij niet afhankelijk zijn van de hulp van hun ouders bij het maken van huiswerk.

Bron(nen):   Spits