Door borstvoeding lijk je dommer

Borstvoeding is goed voor moeder en kind. Waarschijnlijk. Maar de moeder moet wel een ding voor lief nemen: ze zal, in de ogen van de mensen die van haar borstvoeding weten, niet helemaal voor vol worden aangezien.
Drie verschillende studies tonen aan dat iemand die borstvoeding geeft daalt in de achting van zowel mannen en vrouwen. Voorbeeld van een van die studies: proefpersonen werd gevraagd een oordeel te geven over vrouwen en mannen van wie ze teksten, foto's en sms-jes hadden gezien. Als in informatie borstvoeding voorkwam, in woord of beeld, daalde het respect van de proefpersonen.
Een studie liet ook zien dat werkgevers een zogende vrouw als allerlaatste zullen aannemen.

Bron(nen):