Steeds meer Nederlanders vinden dat overheid te weinig coronamaatregelen neemt

Ongeveer maandelijks meet het RIVM of Nederlanders zich nog een beetje aan de coronaregels houden. En de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames baren zorgen: de bereidheid tot nieuwe maatregelen schiet omhoog.

Van de bijna 38.000 mensen die de vragenlijst van het RIVM invulden, gaf 39 procent aan dat ze vinden dat de overheid te weinig maatregelen neemt. Tijdens de vorige meting was dat nog maar 26 procent. Ze vinden ook dat er beter gehandhaafd moet worden. Overigens vindt nog altijd 48 procent dat de overheid precies genoeg maatregelen neemt.

Het RIVM signaleert duidelijk een trendbreuk met september, toen mensen nog meer versoepelingen wilden. In de laatste enquête geven mensen aan dat ze zich graag aan de maatregelen willen houden, maar dat het door sociale druk lastig is om bijvoorbeeld afstand te houden.

De ondervraagden gaven verder aan dat ze minder testen bij klachten, 33 procent tegenover 41 procent bij de vorige meting. Ook ventileren ze hun huis veel minder. Door de kou blijft het raampje dicht.