Eind november/begin december 1250 doden meer dan verwacht

Van 29 november tot en met 5 december zijn er naar schatting van het CBS circa 4300 mensen gestorven, zo'n 1250 meer dan verwacht. De extra sterfte deed zich voor onder mensen van alle leeftijden en net zo goed onder gebruikers van de Wet langdurige zorg als onder de rest van de bevolking. In genoemde week telde gezondheidsinstituut RIVM 249 overleden coronapatiënten. Sinds begin augustus liggen de sterftecijfers hoger dan verwacht en vanaf half oktober neemt het aantal overledenen wekelijks toe. Er overleden eind november/begin december naar schatting 2550 80-plussers, zo'n 850 meer dan normaal in deze periode. Onder mensen van 65 tot 80 jaar gingen er naar schatting 1300 dood, ongeveer 350 meer dan verwacht. Onder de 65-minners waren er 475 doden, ruim vijftig meer dan anders in deze tijd. Mede door het coronavirus zijn in de hele maand november veel meer mensen overleden dan gebruikelijk. Het statistiekbureau zag toen ongeveer 3500 meer sterfgevallen dan normaal.