Tweede Kamer voor sneller ingrijpen voorzitter, Forum onder vuur

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de Kamervoorzitter meer bevoegdheden krijgt om in te grijpen als Kamerleden hun collega's in debatten intimideren of bedreigen. Forum voor Democratie is daar tegen. Kamerlid Gideon van Meijeren botste hierover met een aantal andere partijen. In de Kamer moet alles kunnen worden gezegd, vindt Van Meijeren. "Het vrije parlementaire debat, dit fundamentele uitgangspunt van de democratie, staat ernstig onder druk", stelde de FVD'er in een debat over de omgangsvormen in en van de Tweede Kamer. Na de komst van de nieuwe voorzitter Vera Bergkamp mag er steeds minder worden gezegd in het parlement, aldus het Kamerlid. "De huidige Kamervoorzitter misbruikt haar bevoegdheden om Kamerleden de mond te snoeren." De opvatting van het Forum-Kamerlid werd gehekeld door zowel de coalitie- als oppositiepartijen. Forum is een van de partijen die in de Kamer regelmatig door de voorzitter tot de orde wordt geroepen, omdat zij te ver gaat. Zo dreigde Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma dat hij eens voor een tribunaal zou worden gesleept. "Forum draagt bij aan de spiraal van geweld, ook hier in het parlement", stelde GroenLinks-voorman Jesse Klaver. "Dit soort ondermijnende activiteiten accepteren we niet." Eerder woord ontnemen Diverse partijen hekelden de afwezigheid van Forum bij veel debatten, waaronder een groot deel van het debat over de omgangsvormen. "Twee minuten voor zijn eigen inbreng loopt Van Meijeren de zaal in om zijn tirade te gaan afsteken. Ik ga daar niet naar luisteren", stelde SP-Kamerlid Renske Leijten. "Totale waanzin", vond ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). D66 en ChristenUnie hebben inmiddels een Kamermeerderheid achter zich voor hun voorstel tot aanpassing van het reglement van orde van de Kamer. Tweede Kamerleden die collega-volksvertegenwoordigers in debatten intimideren of bedreigen, moet eerder het woord worden ontnomen of zelfs uitgesloten kunnen worden van de vergadering. De voorzitter van de Tweede Kamer moet deze mogelijkheid krijgen. Het reglement van orde moet op dit punt worden aangepast, vinden de partijen.