Ouderen tevreden over verpleeghuizen – nu hun kinderen nog

Door de media spoelen periodiek golfjes woede waarneembaar over de bejegening van ouderen. Telkens als een bejaarde wordt aangetroffen die om 3 uur zijn pyjama nog aanheeft volgt een tv-show en een kamerdebat. Het lijkt de frustratie van de kinderen. Want de ouderen zelf weten beter: in de verpleeghuizen gaat het heel erg veel beter dan vroeger en het is er best uit te houden.  Dat blijk wederom uit het vandaag verschenen rapport Zorg in de laatste jaren van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit wetenschappelijk instituut onderzoekt de zorg in de tehuizen elke vier jaar in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen zijn positiever gestemd over de manier waarop het personeel met hen omgaat dan voorheen. Werknemers nemen de ouderen vaker serieus. De bewoners voelen zich vrijer om zelf te bepalen wanneer ze opstaan en klagen minder dat personeel hun kamer binnen komt zonder te kloppen.

Bron(nen):   NRC Betaald