Timmermans: ‘IS verantwoordelijk voor genocide’

Het Nederlands kabinet denkt dat IS, voorheen ISIS, in het noorden van Irak ,,vermoedelijk verantwoordelijk is voor zeer ernstige internationale misdrijven, zoals oorlogsmisdrijven, misdaden tegen de menselijkheid en genocide''. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft dat zojuist aan de Tweede Kamer geschreven.

Timmermans vervolgt in zijn brief: ,,Het vermoeden dat zeer ernstige misdrijven zijn en worden gepleegd, noodzaakt tot inzet op preventie, het voorkomen van verdere escalatie en het bieden van hulp. De inspanningen van het kabinet zijn daarop gericht. Het kabinet is voorts van mening dat alle partijen of individuen die zich schuldig maken aan internationale misdrijven daar verantwoording voor af moeten leggen.''