Slechts 1/4 van de christenen gelooft in de hel

Val alle christenen gelooft maar 27% in het bestaan van de hel.

Van christenen die regelmatig naar de kerk gaan, gelooft 60% in de hel. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Blauw Research uit Rotterdam in opdracht van het Nederlands Dagblad en het EO-programma Door de wereld.

Van de groep trouwe kerkgangers gelooft 70% van de evangelischen in het bestaan van de hel en 60% van de gereformeerden. Het minste geloof in de hel is te vinden onder leden van de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk.

Bron(nen):   Nederlands Dagblad  Trouw