Kerstdiner met de nieuwe vriend van mama. Maar hoe noem je hem?

Komende week dineren honderdduizenden kinderen met extra familieleden: Het wemelt namelijk van de echtscheidingen en dat heeft zo z'n gevolgen want de nieuwe partners, inclusief hun eigen familie, schuiven natuurlijk ook aan. Maar hoe noem je ze? Trouw schreef er een leuk artikel over. Taalkundige Vivien Waszink (specialist neologismen bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie) vertelt dat veel nieuwe woorden zoals patchworkgezin, mozaïekgezin, fusiegezin, samengesteld gezin, mikadogezin en combinatiegezin het afleggen tegen het woord stiefgezin, maar dat ook stiefgezin behelpen is: "Veel mensen krijgen een beetje een vervelend gevoel bij 'stief'." Sommige woorden zijn ook zo gekunsteld dat ze maar niet ingeburgerd raken. Filosofe Corrie Haverkort, voorzitter van de Stichting Nieuw Gezin beaamt dat: "Iedereen worstelt ermee. Wij zoeken al decennia naar een goed alternatief voor stiefmoeder of -vader. We hebben zelfs een prijsvraag uitgeschreven, er artikelen en een congres aan gewijd. Maar het leverde niks bruikbaars op." 'Stief' betekent van oudsher beroofd zijn, bijvoorbeeld als iemand weduwe of weduwnaar geworden is. Maar bij scheidingen is de andere ouder niet dood en velen willen voor de nieuwe partner geen ander woord met 'moeder' of 'vader' erin. De simpelste oplossing is misschien nog gewoon de voornaam. Etiquettedeskundige Beatrijs Ritsema vindt nieuwe woorden onnodig voor al die vluchtige nieuwe familieverbanden. "De nieuwe vriend van mama: dat is gewoon Henk. En als het uitgaat met Henk is hij snel achter de horizon vertrokken." Gevonden woorden op dit gebied: Patchworkgezin, mozaïekgezin, fusiegezin, samengesteld gezin, mikadogezin, combinatiegezin, stiefmoeder/vader, extra moeder/vader, bonusmoeder/vader, aanwaaimoeder/vader, bijmoeder/vader, cadeaumoeder/vader, kunstmoeder/vader, liefmoeder/vader, zorgmoeder/vader En in België: Plusmoeder/vader, plusmama/papa

Bron(nen):   Trouw      

4 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Bram

  “Kerstdiner met de nieuwe vriend van mama. Maar hoe noem je hem?”

  Diederik ?

 2. Xander

  Kerstman…

 3. Burgermans

  Mijnheer 3huis.

 4. Hector

  “De laatste-kans- loser”
  of
  “de wanhopige beta die er toch nog brood inzag nadat het hele voetbalelftal, het halve dorp en de halve managementlaag van het werk over “mama” heen was gegaan”

Reacties niet toegestaan