Nergens in Europa hebben allochtonen zulke slechte kansen op de arbeidsmarkt als in Nederland

,,Deze cijfers moeten ons allemaal wakker schudden. We zullen discriminatie nooit accepteren.’’ Zo reageert minister Lodewijk Asscher (Integratie) zaterdag op het bericht dat allochtonen slecht af zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Vrijwel nergens in Europa zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor allochtonen zo slecht als in Nederland, stelt de Volkskrant in een analyse van cijfers van OESO en Eurostat. ,,Er is discriminatie op de arbeidsmarkt: Jan maakt in Nederland meer kans op een baan dan Mohammed'’, aldus de minister. Volgens de bewindsman zorgt discriminatie dat ,,toekomstdromen eindigen in frustratie en dat talent wordt verspild’’. Hij vindt ook dat mensen ,,hoe frustrerend en ingewikkeld’’ het ook is, niet moeten opgeven en gelijk aangifte moeten doen als ze worden gediscrimineerd.

Alleen een gezamenlijke aanpak van kabinet, werkgevers en werknemers kan discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken, stelt Asscher.

6 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Burgermans

  Is dat wel echt discriminatie of zijn Mohammeds gewoon slechtere werknemers van Jannen? Ik neig toch naar het laatste.

  • Siamak Sazgar

   Je bent goed omdat je blank bent meneer Burgermans. Jij en jou voorouders hebben de joden naar de kampen verstuurd tijdens de tweede wereldoorlog.

   (in antwoord op Burgermans)
   • Burgermans

    Jij weet helemaal niets over mijn voorouders. Probeer niet te veel over mij te fantaseren maar gewoon inhoudelijk te reageren, Siamak.

    (in antwoord op Siamak Sazgar)
 2. Navros

  @Burgermans:disqus
  Aangezien dit een vergelijking betreft van verschillende Europese landen denk jij dus dat we ook kunnen lezen dat de Mohammeds in Nederland slechtere werknemers zijn dan de Mohameds in andere landen? Waardoor komt dat dan? Wellicht weer dezelfde resultaat, of niet? Discriminatie, noem het beestje gewoon bij de naam en laat je eigen vooroordelen even varen voor een helder beeld van wat er zich afspeelt in dit xenofobe landje.

 3. Drs.Ir. Rabin Gangadin, Ph.D

  Hollanders hebben een lage dunk voor de kwaliteiten van allochtonen

  Hollanders gillen en brullen op het ene front dat ook allochtonen moeten (kunnen)werken en op het andere front koestert men één en al minachting en wantrouwen jegens hun kwaliteiten.

  “Intussen is de stoelzitting van de Nederlandse werknemer verworden tot een dummy van zijn/ haar achterwerk”.

  Anno 2016 vragen vele allochtonen zich nog steeds af hoe en op welke wijze je in Nederland op een trefzekere en niet mis te verstane wijze voor een baan bemiddeld kunt worden. Al het giswerk dat hieraan te pas komt begint langzaamaan de vormen aan te nemen van een soort sterrenwichelarij. De zogeheten arbeidsdeskundigen en magistraten hebben het air van de reclameman en de psychiater om zoveel mogelijk geld verdienen met een winderig vuistregeltje en met de invalshoek van een scheet. Vroeger werd er van allochtone kandidaten haast geroutineerd gezegd dat ze de Nederlandse taal niet machtig zouden zijn, niet over de juiste diploma’s zouden beschikken of anders te laag zouden zijn opgeleid, op sollicitatiegesprekken niet een eclatante figuur zouden slaan als hun Nederlandse collega’s etc, waardoor het voor de werkgever voldoende reden werd liever geen risico te nemen met allochtonen, vooral wanneer er enig denk – en schrijfwerk aan te pas moest komen.

  Bovenaan op de ranglijst

  Ik durf te wedden dat de gemiddelde Nederlandse werknemer, wiens stoelzitting inmiddels verworden is tot een dummy van zijn/ haar achterwerk, zich door bovenstaand predicaat dat hem/ haar is toegedicht, enkel gevleid zal voelen maar zich er diep in zijn/ haar hart beslist niet in zal vinden. Deze bevoorrechting voltrekt zich zelfs over de oceaan, op de voormalige Antillen en Aruba. Steeds komen Hollanders er als eerste aan bod of worden ze bovenaan op de ranglijst geslingerd. Het feit dat velen onder hen vanwege het mooie weer aldaar liever niet willen werken, hindert gewoon niet en wordt men kunstmatig in het arbeidszadel gehouden.

  In 2000 bracht het SCP een onderzoeksrapport uit volgens welke het leeuwendeel van de werkgevers spijt zou hebben van de keus die men ooit op haar werknemers liet vallen. Het weekblad HP/De Tijd had een hele rapportage gewijd aan Nederlandse werknemers die onder baas z’n tijd rustig een eigen administratieve rompslomp zouden opknappen, langere pauzes zouden nemen, naar vrienden, kennissen etc. zouden bellen en zich in het gunstigste geval stipt zouden houden aan een 09.00 uur 07.00 uur mentaliteit. De verslagen, rapporten etc. die ze schrijven zouden zowel qua opbouw als qua taalkundige verzorging eerder neigen naar het ezelachtige dan naar enige voorname cognitieve ontwikkeling van betrokkene.

  Foefjes

  Reeds in 1986 maakte de Utrechtse hoogleraar in de criminologie, Frank Bovenkerk, vanuit zijn toenmalige hoedanigheid als universitaire docent in de sociologie, er gewag van dat Nederlandse werkgevers zich tegenover allochtone kandidaten uitsluitend zouden bedienen van leugens en foefjes om hen te kunnen afwijzen. Zijn bevindingen die voortvloeien uit een onderzoek dat hij in opdracht van de EU deed, is vervat in een boek, getiteld: EEN EERLIJKE KANS. Bovenkerk schrijft in dit essay dat zelfs in het als Nazistisch gebrandmerkt Duitsland werkgevers veel beter genegen zijn met allochtone kandidaten dan hun Nederlandse collega’s.

  Het (gewezen) Tweede Kamerlid Hirschi Ali die hoofdzakelijk furore heeft gemaakt met haar zweetangst jegens de Islam, dacht zich ook een keer te kunnen begeven op het veld van de arbeidsmarkt en gaf een reeks interviews af aan SPITS en METRO. Volgens haar zouden allochtonen hun baan niet langer behouden omdat ze het niet te nauw zouden nemen met de Nederlandse bedrijfscultuur, in welk geval ze zich niet keurig netjes zouden houden aan de aanvangstijd van het werk, de duur van de pauze, de instructies van de baas etc.

  Gedragscorrectie

  Als we deze opsomming volgen, kunnen we ons één ding afvragen: wat is hier precies waar. Zou een gedragscorrectie c.q. mentaliteitsverzuiveringsmethode bevorderlijk werken in het belang van allochtone werkzoekenden om ooit aan een baan te komen of zou het een idee zijn allochtone werkzoekenden, Nederlandse werkers te laten assisteren/vergezellen, teneinde op termijn bepaalde noodzakelijke vaardigheden in het Nederlandse arbeidsproces op te doen. Is dit euvel bij iedere beroepsgroep onder de allochtonen constateerbaar? Indien niet, hoe moet het met de categorie ‘allochtoon OK’ waar verder niets bij op en aan te merken is, behalve het feit dat men bijvoorbeeld te hoog kan zijn opgeleid, nooit werk heeft kunnen verrichten op kader/ staf- niveau waardoor men niet aan de bak kan komen of dat hun werkervaring. Hoewel op een behoorlijk niveau, inmiddels ten gevolge van een ongewilde langdurige werkloosheid, verouderd is c.q. niet meer actueel.

  Selfsupporting

  Ik denk zelf dat de Nederlandse werkgever niet meer geborneerd is maar nog steeds gevoelig is voor wat zijn werknemers als eis stellen. Hoewel de werknemers zelf blij mogen zijn erin te mogen, leggen zij hun allochtone collega’s strobreed in de weg. Ze houden gevraagd en ongevraagd ruggespraak met hun chef t.a.v. het vermeende disfunctioneren van de allochtone collega, met als gevolg dat deze bij een functioneringsbeoordeling als eerste eruit vliegt. Allochtonen die aan selfsupporting denken i.p.v. zich te storten op de arbeidsarena zijn pas realistisch bezig, tenzij men als hobby ontdekt heeft om bijvoorbeeld met hun talloze sollicitatieafwijzingen, bloemlezingen samen te stellen.

  De auteur studeerde in 1986 af als arbeidssocioloog, promoveerde in 1998 op een proefschrift op het gebied van de sociale economie en slaagde in 2001 voor zijn ingenieursexamen landbouwwetenschappen( rurale ontwikkelingen ) aan de toenmalige landbouwuniversiteit te Wageningen. Momenteel werkt hij aan zijn tweede dissertatie op het gebied van de vrijheid van meningsuiting benevens aan zijn nieuwe roman.

 4. Siamak Sazgar

  Beste Rabin,

  Mijn vrouw van 34 is al een jaar op zoek naar een baan, zijn heeft twee bachelor opleidingen gedaan in Nederland en in het land van herkomst.

  Zij wordt bij elke gesprek afgewezen en ze krijgt geen kans op de arbeidsmarkt. Ik ben niet alleen hier want twee vrienden van mij met allochtone achtergrond zitten thuis zonder werk.
  Mentaliteit van de Nederlandse werkgever is te negatief over de buitenlanders en dat verandert niet. Dit probleem zit in het bloed van de Nederlanders die een grote hekel hebben aan de buitenlanders.
  Groeten,

  Siamak

Reacties niet toegestaan