Meer jeugd om ‘zwaardere delicten’ naar Halt

Het aantal jongeren dat voor een straf wordt doorverwezen naar het bureau Halt, is de afgelopen jaren stabiel. Wel is er een toename van het aandeel 'zwaardere delicten', zoals eenvoudige mishandeling of belediging van een ambtenaar in functie.

Uit cijfers van Halt blijkt dat vorig jaar bijna 17.000 jongeren een Halt-straf uitvoerden voor delicten als schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling. Van het totale aantal was 19 procent betrokken bij een 'zwaarder’ vergrijp. Twee jaar eerder was dat nog 9 procent.

Deze toename komt door een andere werkwijze binnen het jeugdstrafrecht met als doel zo snel en simpel mogelijk te straffen, aldus Halt, dat de wettelijke taak heeft om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Daardoor kan de officier van justitie toestemming geven om jongeren voor bepaalde zaken naar Halt te sturen die eerder als taakstraf door het OM werden afgedaan.