Waarom perfectionisme zo’n slechte eigenschap is

Perfectionisme wordt nog te vaak gezien als een hele goede eigenschap. Wat kan er immers mis zijn met alles zo goed mogelijk willen doen? Meer dan je denkt, blijkt uit steeds meer onderzoeken.

1. Stress
Perfectionisten hebben meer stress en zijn vaker angstig. Daardoor lopen ze 50 procent meer kans om voortijdig te sterven. Ook zijn ze gevoeliger voor burn-outs. Zo vermindert perfectionisme niet alleen de kwaliteit van leven, maar uiteindelijk ook de prestaties.

2. Onzekerheid
Tegenwoordig krijgen kinderen al op hele jonge leeftijd met prestatiedruk te maken. Onderzoek heeft aangetoond dat erg ambitieuze ouders ervoor zorgen dat hun kinderen angstig en onzeker worden, wat slecht is voor hun prestaties op school. Een andere studie wees uit dat 70 procent van de jonge mannen die zelfmoord pleegden ouders hadden die erg hoge eisen stelden.

3. Nooit goed genoeg
Perfectionisten zijn nooit tevreden. Ze willen op elk vlak maximaal presteren, maar je kunt niet overal goed in zijn. Het zorgt voor een eindeloze prestatiedrang, die vaak een leeg gevoel tot gevolg heeft als er een doel is behaald. Want wat je ook bereikt, het moet altijd meer en beter.

Bron(nen):   Het Laatste Nieuws