Bedrijven schreeuwen om technisch personeel en waar wordt op bezuinigd? Technisch onderwijs

Bedrijven schreeuwen om technisch geschoold personeel en de overheid pompt miljoenen in het aantrekken van technici. Toch leek het Bussemaker (minister van Onderwijs) een goed idee om een onderwijsvernieuwing in te voeren waardoor juist het technisch onderwijs hard wordt geraakt. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest dat scholen door deze vernieuwing overstappen op goedkopere lesprogramma's, die minder technisch van aard zijn, schrijft het AD. Na de zomervakantie gaat het VMBO veranderen. Scholen die nu slechts een aantal technische richtingen aanbieden, bijvoorbeeld alleen elektrotechniek, moeten straks ook installatietechniek en metaalbewerken geven. Voor de nieuwe inrichting van lokalen en aanschaf van machines, zoals draaibanken en lascabines, krijgen ze echter geen extra geld. Daarnaast wordt onderwijsgeld anders verdeeld. Alle scholen krijgen een vast bedrag per leerling. Het Groningse Gomarus College dreigt daardoor 1 ton minder te krijgen, terwijl vmbo-directeur Peter Holsappel verwacht 2 à 3 ton nodig te hebben voor investeringen. "Daar krijgen we geen cent extra voor. Het is moeilijk om het technische onderwijs overeind te houden.'' Ton de Groot, directeur van het Teylingen College in Voorhout, berekende dat zijn school 15 procent van het budget moet inleveren. Een ander technisch vmbo dat onder hetzelfde bestuur valt, verliest 13 procent. "We krijgen 1.000 euro per leerling extra, maar dat is nog steeds minder dan we nu krijgen'', aldus De Groot.  

Bron(nen):   AD