Nieuwe kaart laat zien hoe vluchtelingen over Europa zijn verdeeld

De EU is nog steeds aan het steggelen over wie hoeveel vluchtelingen moet opvangen, terwijl de lidstaten in september vorig jaar al hebben afgesproken om 120.000 vluchtelingen op te nemen. In het plan stonden strikte quota vermeld, maar Frankrijk, Engeland en een aantal Oost-Europese staten nemen vooralsnog onvoldoende hun verantwoordelijkheid. Slechts een klein deel van die 120.000 mensen heeft inmiddels een plek gevonden in Europa. Deze kaart, die is gebaseerd op cijfers van de VN, laat zien hoeveel vluchtelingen elk land opneemt per honderdduizend inwoners (klik op de kaart voor een grotere versie). Hoewel Duitsland nog altijd in absolute zin de meeste asielzoekers opvangt, zijn er relatief een stuk meer in Zweden, Servië en Hongarije.   Deze infografiek laat zien hoeveel Syriërs door Europa worden opgevangen vergeleken met de aantallen die in het Midden-Oosten bivakkeren. Ruim 44 procent van alle gevluchte Syriërs zit in Turkije, in Libanon verblijft 17,5 procent en in Jordanië ruim 10 procent. Ter vergelijking: West-Europa vangt 1,26 procent van alle vluchtelingen op.

Bron(nen):   The Independent