Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft straks misschien geen gasaansluiting meer

Bijna alle Nederlandse huizen zijn standaard aangesloten op aardgas. Netbeheerder Stedin vindt dat daar verandering in moet komen. 'Het is niet maatschappelijk verantwoord'. Stedin wijst erop dat we vorig jaar op de mondiale klimaattop in Parijs hebben afgesproken dat we in 2050 geen energie meer gebruiken die CO2 uitstoot. De netbeheerder wil daarom af van de standaard gasaansluitingen, want koken kun je elektrisch doen en verwarmen kan door middel van stadsverwarming. Omdat gasaansluitingen voor de lange termijn zijn, moet op dit moment al begonnen worden met huizen gasloos te maken. Dat scheelt ook nog geld. Alle netbeheerders samen spenderen nu ongeveer 100 miljoen euro aan nieuwbouwwijken voorzien van gasaansluitingen. De wet moet wel eerst worden veranderd; nu is het nog zo dat netbeheerders verplicht zijn om huizen aan te sluiten op gas als bewoners of ontwikkelaars daar om vragen.    

Bron(nen):   NOS