Jonge mensen worden al generaties lang steeds rechtser en conservatiever

De groeiende kloof tussen arm en rijk, de jeugd heeft er maling aan. Al generaties lang worden jonge mensen steeds rechtser en conservatiever. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Nederlandse peilingen laten een soortgelijk beeld zien: de PVV is verreweg de populairste partij onder jongeren. Op de barricaden voor je progressieve idealen, het was lang iets voor jongeren, maar dat is niet meer zo. Uit data van het British Social Attitudes Survey van 1985 tot 2012 blijkt dat jongeren er vaker dan vroeger een rechtse mening op nahouden als het gaat om inkomensverdeling, sociale voorzieningen en criminaliteit. De onderzoekers ontdekten dat de afgelopen drie generaties steeds rechtser zijn geworden. De wetenschappers denken dat dit onder meer komt doordat mensen op jongvolwassen leeftijd een lange periode onder een conservatieve regering hebben geleefd, waardoor ze rechtse waarden hebben geïnternaliseerd in een vormende fase van hun leven. Het aantal jonge Britten dat vindt dat de overheid inkomen moet herverdelen is gedaald van 45 procent in 1987 naar 36 procent in 2009. Het aandeel dat vindt dat de overheid meer geld moet besteden aan uitkeringen is in dezelfde periode naar beneden gegaan van 55 procent naar 27 procent. Een van de onderzoekers zegt: "Jongere generaties zijn in toenemende mate sociaal en economisch liberaal. Ze zijn minder bezig met religie en of je homo of hetero bent. Ze accepteren diversiteit meer, maar ook economische ongelijkheid."

Bron(nen):   The Independent