‘Aanzien leraar basisschool flink gedaald’

Het maatschappelijk aanzien van leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs is flink achteruit gegaan in de afgelopen tien jaar. Vooral leraren op basisscholen kampen met een imagoprobleem, concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en onderzoeksbureau Ecorys in een onderzoek.

Volgens de onderzoekers is het aanzien van de basisschoolleerkracht vergelijkbaar met dat van een secretaresse, boekhouder of verzekeringsagent. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat leraren die van de pabo komen al jaren gemiddeld minder verdienen dan andere hbo’ers. Ook de ,,feminisering'' en vergrijzing van de sector zorgen mogelijk voor een daling van het aanzien.

Hoewel het opleidingsniveau van leraren hoog is, zijn er de laatste jaren steeds meer hoger opgeleide beroepsgroepen bijgekomen.