Meer schade aan auto’s en huizen door klimaat

Een nieuw kabinet moet er met verzekeraars en belangenorganisaties voor zorgen dat klimaatrisico's beheersbaar blijven. Extreme regenval en bijvoorbeeld hevige hagelbuien zorgen de komende tientallen jaren voor een forse stijging van de schade aan huizen, auto's en bedrijven. Dat blijkt uit een rapport van het Verbond van Verzekeraars.

Nieuwe berekeningen laten zien dat de schade op auto-, opstal- en inboedelverzekeringen met ruim een kwart miljard euro per jaar toeneemt, als nu geen maatregelen worden genomen. Daarvan is sprake in het meest extreme klimaatscenario.