St. Maarten ontevreden over Nederlandse mariniers

,,Nederlandse mariniers keken toe bij de plunderingen en deden niets." Dat zegt premier William Marlin van Sint-Maarten in een interview met NRC. Marlin weerspreekt in het interview verwijten aan het adres van zijn regering. De premier stelt dat er al voor de orkaan afspraken waren gemaakt over de ordehandhaving, die niet werden nageleefd. Volgens Marlin was er sprake van miscommunicatie tussen verschillende instanties. ,,De avondklok werd niet gehandhaafd, er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar - en deden niets."

Ook over het aanwezige materiaal voor noodhulp is volgens de premier miscommunicatie ontstaan. Ondanks de moeilijkheden verwerpt Marlin de suggestie dat de Nederlandse regering de regie zou moeten overnemen als 'absolute onzin'. Alleen financieel kan de regering van Sint-Maarten volgens de premier de ramp niet aan, omdat het eiland als gevolg van orkaan Irma zijn hele economie is verloren.