VS: arme migrant geen verblijfsvergunning

WASHINGTON (ANP) - De regering van president Donald Trump wil het moeilijker maken voor buitenlanders om een vaste verblijfsvergunning te krijgen als zij sociale ondersteuning van de overheid krijgen. In een zaterdag ingediend voorstel staat dat immigratie-ambtenaren voortaan moeten meewegen in hun beslissing of iemand voedselhulp krijgt, in een sociale huurwoning woont of gebruik maakt van Medicaid, het zorgprogramma voor de allerarmsten.

Dit betekent een verruiming van de geldende regels, die alleen stellen dat mensen die financieel afhankelijk zijn van de staat niet in aanmerking komen voor een zogeheten Green Card. Niet-geldelijke ondersteuning moet echter buiten beschouwing worden gelaten. Minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen zei dat de nieuwe richtlijn moet voorkomen dat immigranten ,,een last worden voor Amerikaanse belastingbetalers".

Migrantenorganisaties waarschuwen dat als de verordening wordt ingevoerd de volksgezondheid in gevaar kan komen, omdat migranten worden ontmoedigd om gebruik te maken van de voorzieningen waar zij recht op hebben.