D66 oppert minder hard rijden voor klimaat

DEN HAAG (ANP) - Wat D66 betreft is verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen een optie, als dat nodig is om de uitstoot van CO2 de komende paar jaar sterker terug te dringen. Dat heeft fractievoorzitter Rob Jetten gezegd tijdens een debat over het klimaatakkoord in wording.

De Nederlandse staat verloor onlangs ook in hoger beroep een rechtszaak die actiegroep Urgenda heeft aangespannen. Het kabinet moet volgens die uitspraak meer doen om de uitstoot van CO2 in 2020 met een kwart te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990.

Waar GroenLinks-leider Jesse Klaver vooral aandringt op een versnelde sluiting van oudere kolencentrales, oppert Jetten een verlaging van de maximumsnelheid als alternatief. Dat zou wel in tegenspraak zijn met het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat de bestaande maximumsnelheden in stand blijven.

Jetten noemt overigens ook het vervroegd sluiten van oudere kolencentrales ,,een voor de hand liggende optie''. Dat geldt dan wel vooral voor de Hemwegcentrale in Amsterdam. Sluiting van de Amercentrale ligt volgens Jetten minder voor de hand, omdat die ook duizenden huishoudens in Brabant van warmte voorziet.

Volgens minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is het ,,geen geheim'' dat het eerder sluiten van kolencentrales ook bij het kabinet op tafel ligt. Hij benadrukte wel dat pas begin volgend jaar duidelijk wordt of zulke aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan het Urgenda-vonnis. Dan komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met nieuwe berekeningen.