‘FBI opende strafrechtelijk onderzoek Trump’

Vlak nadat Donald Trump FBI-directeur James Comey ontsloeg, werd de federale opsporingsdienst zo bezorgd over het gedrag van de Amerikaanse president dat een strafrechtelijk onderzoek naar hem is geopend. De FBI onderzocht of Trump heeft samengewerkt met de Russen tegen het belang van de Verenigde Staten in, meldt The New York Times op gezag van goed ingevoerde bronnen.

De agenten onderzochten of Trumps daden een mogelijke bedreiging van de nationale veiligheid vormden en of hij bewust of onbewust onder de invloed van Moskou was gekomen. Eerder was al bekend dat de FBI onderzocht of Trump de rechtsgang had tegengewerkt door Comey te ontslaan.

Bij de FBI was tijdens de presidentscampagne van Trump al twijfel gegroeid over mogelijke banden met Rusland. Een onderzoek was echter nog niet geopend, deels omdat er onzekerheid was over hoe een onderzoek van die omvang en gevoeligheid moest worden aangepakt.

Het is onduidelijk wat het onderzoek heeft opgeleverd en of het al is afgerond.