Moeten Nederlandse innovaties New York voortaan voor overstroming behoeden?

Nog nauwelijks bekomen de superstorm Sandy buigen de stedenbouwkundigen en bestuurders van New York zich over de vraag: Hoe kunnen we voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt? Sinds het water zich heeft terugtrokken uit de straten van de stad, wordt nagedacht over manieren om New York te beschermen tegen een volgende storm met de kracht van Sandy. ‘We moeten doortastende maatregelen nemen,’ zei New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. ‘We moeten de boel niet renoveren naar oude staat. Het domste wat je na deze ervaring kunt doen is er niets van leren,’ vond de voorzitter van het Senaat van New Jersey. Dus wordt gesteld: We moeten voor innovatieve oplossingen kijken naar een land als Nederland dat al eeuwen tegen het water strijdt. De van oorsprong Nederlandse architect Haiko Cornelissen die nu in New York woont, kwam onmiddellijk in actie en opende de website NL4US.com, waarin hij Nederlandse innovaties voor de VS presenteert. ‘De geraamde kosten van de stormvloedkering om de haven te beschermen (enorme ‘ deuren’ zoals de Maeslandtkering heeft: zie foto 1) zijn zo’n 18 miljard. Maar, zo zegt Cornelissen: ‘ De schade van een storm kan wel 30 miljard bedragen.’ Naast de Maeslandtkering, die onder de Verrazano-Narrows Bridge moet komen, beveelt de architect ‘drijvende huizen zoals in Amsterdam te zien zijn’ (foto 2) aan en amfibische huizen (die bij overstroming gaan drijven) (foto 3).

Bron(nen):   NY Daily News  NL4US