Aantal eeuwelingen in 20 jaar verdubbeld

Samenleving
door anp
woensdag, 17 mei 2017 om 2:19
aantal eeuwelingen in 20 jaar verdubbeld1494981143
Op 1 januari van dit jaar telde Nederland 2225 mensen van honderd jaar en ouder. Dat zijn er 124 meer dan een jaar eerder en twee keer zoveel als twintig jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. Het bureau verwacht dat er in 2031 ruim vierduizend honderdplussers zijn.
Ook het aantal tachtigers (642.000) en negentigers (112.000) nam de afgelopen twintig jaar toe. De stijging is toe te schrijven aan de dalende sterftekansen en de toename van het aantal geboorten vanaf halverwege de negentiende eeuw tot ver in de twintigste eeuw. Het CBS verwacht dat het aantal eeuwdelingen sneller zal gaan stijgen. Dat laatste hangt samen met een ,,kleine babyboom'' kort na de Eerste Wereldoorlog.
Europees gezien behoort Nederland met 128 honderdplussers op 1 miljoen inwoners in 2015 tot de middenmoot. Griekenland telt de meeste eeuwelingen: 565 op 1 miljoen inwoners, gevolgd door Portugal en Frankrijk.