De jacht op christenen is geopend; het nieuwe hoofdstuk van de Arabische lente (update)

Samenleving
door Gerard Driehuismaandag, 10 oktober 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De religieuze leiders van Egypte komen vandaag in crisissfeer bijeen om te zien hoe zij een eind kunnen maken aan wat onmiskenbaar sektarisch, religieus geïnspireerd geweld is. De grote imam van de Al-Azhar Ahmed moskee en de hoogste soennitische leider, al-Tayyeb, heeft zijn collega's van de christelijke kerken daartoe uitgenodigd.
Minstens 23 (christelijke) kopten zijn gisteren gedood in ernstige religieuze rellen in Egypte. De kopten begonnen: ze waren naar het gebouw van de staatstelevisie in Caïro gekomen om te protesteren tegen hun onderdrukking en tegen het geweld tegen hen dat is toegenomen sinds het volk in Egypte de macht heeft. Met name de verwoesting van een koptische kerk in het dorp Merinab was de reden voor hun protest.
Dat protest is hen slecht bekomen. Zowel door de politie als door knokploegen van onbekende herkomst werden zij overvallen en in grote aantallen gedood. Er zijn talloze berichten dat na de gebeurtenissen op het plein in Caïro christenen in de rest van Egypte een bloedige tol hebben betaald, maar de berichten daarover zijn weliswaar talrijk, maar nog niet erg precies. Later meer