De pensioenkampioen

Samenleving
door Admin
vrijdag, 10 september 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
The Economist komt met een overzicht waaruit we kunnen aflezen hoeveel jaar mannen en vrouwen in verschillende landen van hun pensioen kunnen genieten.
Frankrijk gaat aan kop. Franse mannen genieten gemiddeld 24 jaar van hun pensioen, Franse vrouwen 28 jaar. In Amerika ligt dit veel lager; daar leven mannen nog 18 jaar en vrouwen nog 21 jaar na gedane arbeid.
Laten we daarbij niet vergeten dat gedurende hun werkzame leven Fransen veel en veel meer vakantiedagen hebben dan anderen. En ook veel meer staken, zodat het aantal niet-gewerkte dagen alleen maar toeneemt.
Dit alles overziend, is het begrijpelijk dat deze week meer dan 1 miljoen Fransen demonstreerden tegen de regeringsplannen de pensioenleeftijd van 60 jaar (gefaseerd) op te trekken naar 62 jaar. Er is domweg veel te verliezen.
Bron(nen): The Economist