Geen inburgering, dan geen verblijfsvergunning

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 april 2019 om 10:53
geen inburgering dan geen verblijfsvergunning1556269697
Vreemdelingen die hun inburgeringsexamen niet halen, hebben ook geen recht op een vergunning voor een voortgezet verblijf in Nederland. Dat heeft de Raad van State bepaald. Maar als de vreemdeling in kwestie kan bewijzen dat hij of zij alles heeft gedaan om het examen te halen maar het desondanks niet is gelukt, mag de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vergunning niet weigeren.
De raad deed uitspraak in de zaken van twee vreemdelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden voor verblijf bij een familie- of gezinslid. Toen zij na ruim vijf jaar een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf aanvroegen, wees de staatssecretaris die af, omdat ze het inburgeringsexamen niet hadden gehaald.
Dat is op zich geoorloofd. ,,Maar de verplichting om zo'n inburgeringsexamen te halen mag niet verder gaan dan nodig is om het doel ervan te bereiken, namelijk om de integratie van vreemdelingen makkelijker te maken", oordeelt de raad.