Islamitische afvalligheid

Samenleving
door Admin
woensdag, 29 juli 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vandaag met nieuwe gegevens over kerkbezoek. Dat de kerkgang van gereformeerde, hervormden en katholieken nog altijd op zijn retour is, was te verwachten. Veel opmerkelijker is dat de trouw aan de moskee onder Islamistische landgenoten snel terugloopt (zie grafiek) De daling is het grootst onder islamieten. Van 2004 tot en met 2008 ging gemiddeld 35 procent van de islamieten minstens een keer per maand naar de moskee, tegenover 47 procent in 1998 en 1999. De sterke terugloop in het moskeebezoek bevestigt de voorspelling dat bij langduriger contact met de moderniteit ook voor islamieten de aantrekkingskracht van godsdienst zal verminderen, zoals dat ook is gegaan bij aanhangers van het christendom. Van de totale bevolking is 5 procent islamiet. Dat komt neer op 825.000 mensen. Zo’n 95 procent van hen is van niet-westerse afkomst. De Marokkanen vormen met 296.000 islamieten de grootste groep, op de voet gevolgd door de Turken met 285.000.