Korten op pensioenen is wettelijk niet in de haak

Samenleving
woensdag, 01 september 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Het korten op pensioenen is onrechtvaardig en wettelijk niet zonder haken en ogen. Onmiddellijk doorvoeren van afstempelen, zoals minster Donner heeft aangekondigd, is zelfs in strijd met het recht. Dat zegt Gijsbert Vonk, hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de Rijkuniversiteit Groningen. Om afstempelpraktijken in de toekomst te vermijden, pleit Vonk voor hervorming van het pensioenstelsel via invoering van een solidariteitsfonds van werkgevers en werknemers. Met een dergelijk fonds kunnen in de toekomst afstempelpraktijken worden vermeden. Verlaging van pensioenuitkeringen (afstempelen) is historisch zonder precedent, benadrukt Vonk. ‘Korten op de pensioenen is ernstig en ingrijpend en moet worden vermeden,’ vindt hij. ‘Allereerst is het onrechtvaardig voor de betrokkenen: het noodlot treft hen volstrekt willekeurig. Afstempelpraktijken zijn bovendien in strijd met de uiteindelijke doelstelling van het pensioenstelsel, dat beoogt iedere Nederlander na de pensioengerechtigde leeftijd een zeker bestaan garanderen.’ Bovendien zijn er juridische obstakels. ‘De minister is veel te optimistisch wanneer hij stelt dat al één maand na de aankondiging tot afstempeling kan worden overgegaan. Pensioenen vormen eigendomsrechten in de zin van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als pensioenen eenzijdig worden verlaagd, moet op grond van het rechtszekerheidsbeginsel tenminste een goede overgangsperiode in acht worden genomen. Daar is al jurisprudentie over.’
Klik op onderstaande link om Vonks uiteenzetting over de hervorming van het pensioenstelsel te lezen.