Maria was vermoedelijk geen maagd en ze is het zeker niet gebleven

Samenleving
door Gerard Driehuiswoensdag, 25 december 2013 om 9:04
welingelichtekringen header 1
Rond kerstmis komt de Maria-verering op volle toeren. Maar dat is een verzinsel van later, de bijbel doet daaraan niet mee. Zoals de Bijbel ook amper melding maakt van de zogenaamde maagdelijkheid van Maria. In de Griekse tekst wordt het woord gebruikt dat maagd kan betekenen maar ook gewoon jonge vrouw. De beginnende kerk, in de eerste eeuwen op zoek naar sterke verhalen rond de geboorte van hun Jezus, koos voor de vertaling 'maagd' en klopte dat idee steeds verder op. Maagd gebleven is Maria zeker niet. Het idee van de altijddurende maagdelijkheid van Maria is onbijbels. Matteüs 1:25 zegt over Jozef: “…en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde.” Het woord “voordat” geeft aan dat Jozef en Maria geen sexuele gemeenschap hadden tot na de geboorte van Jezus. Jozef en Maria hadden samen meerdere kinderen nadat Jezus was geboren. Jezus had vier halfbroers: Jakobus, Jozef, Simon en Judas. Jezus had ook halfzusters, maar deze worden niet bij naam genoemd en hun aantal wordt ook niet vermeld . De Bijbel maakt aan Maria weinig woorden vuil Nergens in de Schrift richt Jezus, of iemand anders, rechtstreeks ook maar enige lof, verheerlijking of aanbidding tot Maria. Maar Maria wordt na hoofdstuk 1 van het boek Handelingen nooit meer genoemd. De Apostelen geven Maria nergens een prominente rol. De dood van Maria wordt niet in de Bijbel vastgelegd. Er wordt niets gezegd over een hemelvaart van Maria, of over een vermeende verheven rol die zij in de Hemel zou vervullen. De hele Maria-verering is aandoenlijk, maar niet Bijbels