Conclusies IOC over homowet wekken woede COC

Het COC heeft donderdag woedend gereageerd op de conclusies van het Internationaal Olympisch Comité over de wet die het Russen verbiedt zich tegenover minderjarigen positief over homoseksualiteit te uiten. De sportkoepel zegt er geheel van overtuigd te zijn dat die wet niet in strijd is met de antidiscriminatiebepalingen uit het Olympisch Handvest, zo liet IOC-lid Jean-Claude Killy weten.

,,Die conclusie is onbestaanbaar'', zegt Tanja Ineke, voorzitster van de belangenvereniging voor lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's). ,,De Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en talloze regeringen hebben vastgesteld dat de wet discriminerend is en een schending van de mensenrechten van LHBT's. Het IOC schuift deze conclusies terzijde en wordt daarmee de handlanger van de homofobe Russische regering.'' Het COC vindt dat het Nederlandse IOC-lid Camiel Eurlings protest moet aantekenen.

NOC*NSF zei eerder zeer ongerust te zijn over de behandeling van homoseksuelen in het algemeen in Rusland. De Nederlandse sportbond geeft aan van de Russische overheid de verzekering te hebben gekregen dat er geen discriminatie plaats zal vinden of sancties worden opgelegd op grond van seksuele geaardheid.

De Olympische Spelen in Sotsji zijn van 7 tot en met 23 februari.