Buitenaards leven op veel meer planeten mogelijk dan gedacht

Er werd altijd gedacht dat een atmosfeer met veel waterstof niet geschikt is voor leven, maar experimenten wijzen nu uit dat er mogelijk wel degelijk leven kan ontstaan in waterstofrijke atmosferen.

Onderzoekers schrijven in vakblad Nature Astronomy dat ze hebben aangetoond dat micro-organismen niet alleen blijven leven, maar zich zelfs kunnen vermenigvuldigen in een atmosfeer die voor 100 procent uit waterstof bestaat. Daardoor zou het mogelijk zijn dat er toch leven bestaat op een aantal rotsachtige planeten die een atmosfeer hebben met een hoog percentage waterstof.

Onderzoeker Sara Seager legt uit: "Wel denken we dat er voorloper-moleculen die waterstof bevatten, voorhanden moeten zijn. Dus een door waterstof gedomineerde planeet moet wel geschikt zijn voor het ontstaan van die moleculen.” Ook complexere levensvormen zouden mogelijk zijn. “Als complex, meercellig leven kan functioneren zonder zuurstof,” aldus Seager tegen Scientias.nl. “Het is nog onduidelijk of zuurstof echt een vereiste is voor complex meercellig leven. Dat zou namelijk wel kunnen.”

De ontdekking is interessant, omdat er de laatste jaren weliswaar veel exoplaneten zijn ontdekt, maar niet zoveel die leefbaar zijn én waarbij de atmosfeer gemakkelijk onderzocht kan worden. “Waterstofatmosferen zijn omvangrijker, dat wil zeggen dat ze meer opgeblazen zijn dan atmosferen die rijk zijn aan stikstof of koolstofdioxide. En dat zorgt ervoor dat ze veel gemakkelijker bestudeerd kunnen worden,” legt Seager uit.

Bron(nen):   Scientias