Grote fouten ontdekt in studie over afstand houden bij Covid-19

Wetenschappers zetten grote vraagtekens bij een belangrijke studie, die suggereert dat het weinig uitmaakt voor het besmettingsgevaar van Covid-19 als je 1 in plaats van 2 meter afstand houdt.

De studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die in de gezaghebbende Lancet verscheen, vertoont diverse manco's. Zo is er vanuit gegaan dat het voor de besmettingskans niet uitmaakt of je van 2 naar 1 meter afstand gaat of van 1 naar 0 meter. Ook is er geen rekening gehouden met de duur van blootstelling aan het virus.

Volgens de nieuwe studie neemt de kans op besmetting slechts toe van 1,3 naar 2,6 procent als je 1 meter afstand houdt in plaats van 2 meter. Maar wetenschappers die dieper in de cijfers doken, ontdekten meerdere fouten. Ze raden dan ook af om de studie te gebruiken als argument voor het verminderen van de afstandsmaatregelen.

"De analyse van het infectierisico bij 1 versus 2 meter afstand moet met grote voorzichtigheid worden bezien. Ik vind hem erg zwak," aldus professor David Spiegelhalter, statisticus aan Cambridge.

Het is de zoveelste studie in coronatijd die bij nader inzien niet zo goed in elkaar zit, maar wel gepubliceerd wordt in belangrijke vakbladen. Het heeft ermee te maken dat wetenschappers grote druk voelen om een oplossing te vinden voor Covid-19 en dan soms onvoldoende tijd nemen voor controle.

Bron(nen):   The Guardian