Waarom meisjes zonder vader eerder seks hebben

Volgens The Economist is het lange tijd een raadsel geweest waarom meisjes die opgroeiden zonder vader eerder seks hadden dan meisjes waar wel gewoon een vader thuis was. Globaal gesproken werd aangenomen dat de afwezigheid van de vader een negatieve invloed op deze kinderen had. Met als gevolg: ‘risky sex’, tienerzwangerschappen en andere ellende.
Maar er zijn meer mogelijkheden.
Een simpele verklaring zou kunnen zijn: geen vader betekent gewoon dat er 1 paar waakzame ogen minder zijn, die op het wel en wee van een meisje toezien.
Of een ingewikkelder verklaring: omdat een meisje veel stress heeft zonder vader, grijpt ze sneller naar haar voortplantingsmogelijkheden, want – zo gaat deze theorie verder – als het leven hard is, kunnen kinderen niet snel genoeg komen.
Derde mogelijkheid: de aanwezigheid van een stiefvader bespoedigt de seksuele ontwikkeling van meisjes; hetzelfde geldt ook voor de aanwezigheid van stiefbroers. The Economist verwijst hiervoor naar kennis, opgedaan in de dierenwereld bij muizen, varkens en geiten: een vreemd mannetje bij deze populaties zorgt voor snellere seksuele ontwikkeling.
Nog eentje: het is allemaal genetisch. Dezelfde genen die de vader snel uit het ouderlijk huis doet verdwijnen (om zich elders voort te planten), heeft ook de dochter in haar bezit, en net als haar pappa is zij uit op spoedige seksuele contacten.
Bij deze laatste mogelijkheid blijft The Economist iets langer stilstaan, omdat het blad beschikt over onderzoek van The American National Longitudinal Survey of Youth. Daar werden 1.382 jongens en meisjes aan een jarenlang onderzoek onderworpen, en daarbij lijkt de laatste hypothese aan kracht te hebben gewonnen.
Zaken als impulsiviteit en ‘sensatie zoeken’ kunnen ervoor zorgen dat vaders voortijdig hun gezin verlaten En dezelfde eigenschappen kunnen bij dochters de reden zijn voor vroege seksuele experimenten met als gevolg: voortijdige zwangerschap en/of een partner waarbij ze het niet lang uithouden.

Bron(nen):   The Economist