Studie: Praten verspreidt coronavirus waarschijnlijk net zo erg als hoesten

De kans dat je het coronavirus verspreidt door te praten is waarschijnlijk net zo groot als wanneer je hoest, blijkt uit een nieuwe studie, waarover Britse kwaliteitskrant The Guardian schrijft.

Dat heeft de maken met de zwevende, piepkleine virusdeeltjes, de bekende aerosolen. Waar de grote druppels na korte tijd op de grond vallen, kunnen de aerosolen meer dan twee meter ver komen en blijven ze langer hangen.

Experts hebben een nieuw model ontwikkeld om het risico op verspreiding in kaart te brengen. Volgens hun resultaten duurt het maar enkele seconden voor aerosolen verder dan twee meter zweven. “Je hebt mondkapjes nodig, je hebt afstand nodig en goede ventilatie, zodat deze deeltjes niet opbouwen in een binnenruimte,” aldus professor Pedro Magalhães de Oliveira van de University of Cambridge.

De Oliveira en zijn collega’s schrijven in vakblad Proceedings of the Royal Society A, dat het onveilig is om zonder mondkapje op twee meter afstand van een besmet persoon te staan, die praat en hoest. Het team voegt er aan toe dat er een uur nadat iemand met corona 30 seconden gepraat heeft veel meer virusdeeltjes in de lucht hangen dan na één keer hoesten.

In kleine ruimtes zonder ventilatie kan dat al genoeg zijn om corona op te lopen. “Praten is een belangrijke factor, omdat het veel kleinere deeltjes produceert dan hoesten. Deze aerosolen kunnen een uur blijven hangen in een hoeveelheid die genoeg is om besmet te raken,” aldus De Oliveira.

Maar of je het virus echt oploopt, hangt af van de maatregelen die je treft: de afstand die je houdt, of je wel of geen mondkapje draagt, of je binnen of buiten bent en de mate waarin je ventileert, spelen een rol.

Het onderzoeksteam benadrukt het belang van goede ventilatie in huis. Als de lucht regelmatig wordt ververst, verkleint dat de kans op besmetting aanzienlijk, klinkt het.

Bron(nen):   The Guardian