Intelligente mannen zijn vaker overspelig

Satoshi Kanazawa is een evolutionair psycholoog die zijn vak serieus neemt en de dingen graag verklaart vanuit de evolutie. En als hij over seks schrijft, en dat doet hij regelmatig, is dat vanuit de vaststelling dat seks bij zoogdieren altijd plaatsvindt wanneer het vrouwtje (bij mensen: de vrouw) dat wil. De man zoekt mogelijkheden, de vrouw bepaalt of hij ze krijgt.
En wat wil een vrouw? Een man met middelen. Dat is vanuit evolutionair oogpunt rationeel: een man in bonus kan goed voor zijn nageslacht zorgen en krijgt mogelijk ook nageslacht dat zichzelf goed kan redden. Bovendien is er de factor van de lichamelijke aantrekkelijkheid: slimme mensen zijn - gemiddeld - mooier dan minder slimme mensen. Dat is een reden er bij voor vrouwen om op slimme, en dus rijke mannen te vallen.
En jawel: het blijkt te kloppen, althans in een studie die Satoshi Kanazawa citeert blijken intelligente mannen vaker een affaire te hebben dan gemiddelde mannen.

 

Bron(nen):   Psychology Today