Een jaar vol lockdowns en de CO2-uitstoot is alleen maar toegenomen

Het zou misschien wel de mooiste bijkomstigheid zijn van de coronapandemie: minder CO2-uitstoot. Maar helaas, het is een druppel op een gloeiende plaat gebleken. Zelfs na een jaar vol lockdowns is de emissie van broeikasgassen toegenomen.

Korte dip
Volgens metingen van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), is de CO2-uitstoot in de afgelopen 3,6 miljoen jaar nog nooit zo hoog geweest als in 2020. De uitstoot van methaan - een broeikasgas dat 28 keer zo sterk is als CO2 - is in een jaar tijd nog niet zo sterk toegenomen sinds het begin van de metingen in 1983.

Deze teleurstellende cijfers zijn verzameld door de data van verschillende meetpunten in de wereld samen te voegen. Er was tijdens de eerste lockdown een korte, snelle dip in de uitstoot van broeikasgassen, maar die heeft er enkel voor gezorgd dat 2020 geen recordjaar werd wat de toename van CO2-uitstoot betreft, maar slechts op een vijfde plek kwam.

Naar nul
"Menselijke activiteit drijft klimaatverandering," zegt Colm Sweeney van de NOAA. "Als we de ergste gevolgen willen beperken, moeten we de CO2-uitstoot reduceren tot bijna nul en zelfs dan moeten we kijken naar manieren om broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen."

Dat de lockdowns zo weinig effect hadden op de totale CO2-uitstoot komt voornamelijk doordat we de uitstoot van de transportsector overschatten. Er werd veel minder met auto of vliegtuig gereisd. De luchtvaart nam zelfs met 75 procent af. Dat juichten veel mensen toe, maar waar vliegen vaak wordt genoemd als één van de grootste bijdragers aan iemands persoonlijke ecologische voetafdruk, vormt de uitstoot maar een relatief klein deel van het geheel.

Agrarische sector
Zelfs als de hele luchtvaartindustrie morgen in het niets zou oplossen, dan zou dat nog maar tot een wereldwijde CO2-reductie leiden van ongeveer 2,5 procent, misschien een procentje meer als je naar het totaaleffect op klimaatverandering kijkt, schrijft Science Alert.

Elektriciteit en warmteproductie dragen met zo'n 25 procent het meest bij aan de opwarming van de aarde. Emissies door de industrie, de agrarische sector en ontbossing zijn andere terreinen die moeten worden aangepakt om CO2-uitstoot substantieel te verminderen.

Het is de rol van overheden om daar wat aan te doen. Een vliegtaks, warmtepomp of zonnepaneel op je dak gaan het klimaat niet redden.

Bron(nen):   Science Alert